Spårlinjerna 7 och 9 har avvikande rutt i centrum natten efter 27.6

Spårlinjerna 7 och 9 har undantagsrutt i centrum natten efter söndag 27.6 från kl. 24 p.g.a. ett spårarbete. Mot Västra terminalen kör linjerna inte via Järnvägsstationen. Linje 7 kör rakt Alexandersgatan till Mannerheimvägen och Simonsgatan. Linje 9 kör via Kronohagen och vidare längs Alexandersgatan och Mannerheimvägen till Simonsgatan. Åt andra hållet (mot Böle) körs normalt.

Spårvagnslinjerna 7 och 9 har undantagsrutt i centrum natten efter söndag 27.6 från kl. 24 till slutet av trafiken på grund av ett spårarbete. Avvikelsen gäller vagnar mot Busholmen (Västra terminalen).

Linje 7 kör rutten Alexandersgatan – Mannerheimvägen – Simonsgatan. Ruttavsnittet Mikaelsgatan – Brunnsgatan samt hållplatserna Mikaelsgatan (H0425) och Järnvägsstationen (H0302) uteblir.

Linje 7 stannar i stället vid hållplatsen Studenthuset (H0402) på Alexandersgatan.

Linje 9 körs via Kronohagen rutten Elisabetsgatan – Snellmansgatan – Alexandersgatan – Mannerheimvägen – Simonsgatan. Ruttavsnittet Kajsaniemigatan – Brunnsgatan samt hållplatserna Kajsaniemiparken (H0306), Kajsaniemigatan (H0304) och Järnvägsstationen (H0302) uteblir.

Linje 9 stannar längs undantagsrutten i Kronohagen och på Alexandersgatan.

Mot Böle kör båda linjerna normalt. På måndag morgon är trafiken igen återställd. Avvikelsen som är i kraft bara en del av dygnet syns inte i Reseplaneraren.

Kartta linjojen 7 ja 9 poikkeusreitistä ja poistuvista pysäkeistä