Hållplatserna Högåsavägen Si2007 och Si2008 i Sibbo dras in 21.6

Hållplatserna Högåsavägen Si2007 och Si2008 på Söderkullavägen i Sibbo stängs på måndag den 21 juni. Hållplatserna har trafikerats av linjerna 841 och 841N.

Hållplatserna Högåsavägen Si2007 och Si2008 på Söderkullavägen i Sibbo stängs på måndag den 21 juni på grund av förbättringsarbeten av Söderkullavägen. Hållplatserna har trafikerats av linjerna 841 och 841N.

De närmaste hållplatserna är Norrkulla Si2009 och Si2011. Detta beräknas gälla fram till slutet av 2021.

Hållplatser som stängs på kartan

imagehfaud.png