Största delen av Z-tågen kör endast mellan Haarajoki-Lahtis 21.6–6.7

På grund av banarbeten kör den största delen av Z-tågen endast mellan Haarajoki och Lahtis 21.6–6.7. Bara vissa tåg under rusningstid kör från Kouvola till Helsingfors och tvärtom, och de första och sista turerna på morgonen och kvällen kör från Lahtis till Helsingfors och tvärtom.

På grund av banarbeten kör den största delen av Z-tågen endast mellan Haarajoki och Lahtis 21.6–6.7. Bara vissa tåg under rusningstid kör från Kouvola till Helsingfors och tvärtom, och de första och sista turerna på morgonen och kvällen kör från Lahtis till Helsingfors och tvärtom.

En ersättningsbuss (linje 979X) kör mellan Kervo station och Haarajoki station och avgår en gång i timmen.  I Kervo ligger hållplatsen i bussterminalen framför stationen. Det finns skyltar som ger anvisningar på båda stationerna.

Både R-tågen och K-tågen kör från Kervo till Helsingfors, men K-tågen stannar också vid mellanstationerna.  Det är lätt att byta mellan ersättningsbuss 979X och R-tåget i Kervo.

Motsvarande förändringar sker 16.7–22.7. Läs mer om banarbeten under sommaren 2021 (på finska): hsl.fi/ratatyot2021