Turtätheten för K-tågen minskar till 20 minuter under rusningstider fr.o.m. 28.6

Turtätheten för K-tågen minskar till 20 minuter även under rusningstider på vardagar ca kl. 6.30–8.30 och 15.30–17.30 fr.o.m. måndag 28.6. Detta på grund av banarbeten.

Turtätheten för K-tågen minskar till 20 minuter även under rusningstider på vardagar ca kl. 6.30–8.30 och 15.30–17.30 på måndag 28.6. K-tågen fortsätter att köra med glesare turtäthet under rusningstider fram till början av hösttrafik dvs. 15.8.

Orsaken till arrangemanget är omfattande banarbeten i Kervo och Bocksbacka. Andra avvikande arrangemang i tågtrafiken fortsätter under sommaren. Läs mer om förändringarna i tågtrafiken under sommaren.