Uppdaterad: Hållplatsen Koronagatan på Kvisbackavägen tas i bruk ännu senare än planerat

Uppdaterad 26.10: Hållplatsen Koronagatan E3259 på Kvisbackavägen tas i bruk ännu senare än planerat. Nu uppskattas det att hållplatsen kunde tas i bruk i början av december 2021

Uppdaterad 26.10: Hållplatsen Koronagatan E3259 på Kvisbackavägen tas i bruk ännu senare än planerat. Nu uppskattas det att hållplatsen kunde tas i bruk i början av december 2021.

Hållplatsen Koronagatan E3259 på Kvisbackavägen är ur bruk tills vidare. Syftet var att ta hållplatsen i bruk 1.7, men det är inte möjligt p.g.a. husrenovering som görs vid hållplatsen.

Hållplatsen används av linje 124 till Tillisbacken och linje 124K till Bastvik.

Hållplatsen Koronagatan på kartan

image978t.png