A-, L- och I-tåg mot Helsingfors stannar inte i Ilmala på söndagarna kl. 8-23 mellan 25.7-8.8

Uppdatering 13.8. Ilmalas undantag har inställd den 15 augusti och 22 augusti 2021 på grund av tidigt slutförande av spårarbeten.

A- och L-tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala station på söndagarna kl. 6-23 mellan 25.7-8.8.

Även alla I-tåg passerar Ilmala utan att stanna på söndagarna kl. 8.10-23.10 mellan 25.7-22.8. Dessutom en del av I-tågen passerar Ilmala utan att stanna före kl. 8.10 och på söndagsmorgnarna stannar I-tågen i Ilmala bara kl. 6.00, 6.30, 7.00 och 8.00.

På söndagskvällarna passerar A-tågen Ilmala utan att stanna i riktning mot Helsingfors, men L-tågen stannar som vanligt i Ilmala. I-tågen återgår tillbaka till sina vanliga tidtabeller från och med midnatt. Bara I-tåget kl. 23.30 stannar i Ilmala före midnatt.

Tågen som passerar Ilmala utan att stanna använder spår 10 i stället för spår 9 i Böle. Orsaken till undantagen är broarbeten mellan Ilmala och Böle.

Tågen som inte stannar i Ilmala finns med i Reseplaneraren. Reseplaneraren visar de vanliga avgångsplattformarna och spårändringarna uppdateras inte i realtid i systemet.

Alternativa förbindelser:

  • Från Ilmala kan man ta sig till Böle och Helsingfors genom att åka till Hoplax och sedan byta till ett tåg som kör i riktning mot Helsingfors.
  • Från Alberga och Myrbacka kan du ta dig till Ilmala genom att byta till ett tåg i motsatt riktning vid Böle.
  • Från Ilmala kan du ta buss 23 från Ilmalabrinken eller Ilmalatorget till Böle station.