Bussar på Finnovägen kör via Esboleden fr.o.m. 4.8

Bussrutterna på Finnovägen i Esbo förändras onsdagen den 4 augusti mellan Bolarskogsgatan–Estmalmsvägen. Linjerna 134, 136 och 158 börjar köra via Bolarskogsgatan och Esboleden.

Bussrutterna på Finnovägen i Esbo förändras onsdagen den 4 augusti mellan Bolarskogsgatan–Estmalmsvägen. Linjerna 134, 136 och 158 börjar köra via Bolarskogsgatan och Esboleden. 

Linjerna trafikerar inte längre sträckan Estmalmsvägen–Ängsbrinken på Finnovägen och hållplatserna Bolarskogsgatan (E4932) och Boloängen (E4906) på Finnovägen dras in permanent. Orsaken till förändringarna är arbeten på Finnovägen.

Kartta Finnoontien muutokset