Busslinjerna 91 och 93 i Östersundom får nya linjenummer 16.8

Östersundoms busslinjer 91/91K Krabbäcksvägen - Östersundom – Bäckängen och 93/93K Östra centrum (M) - Östersundom - Landbo får nya linjenummer måndagen den 16 augusti 2021.

Östersundoms busslinjer 91/91K Krabbäcksvägen - Östersundom – Bäckängen och 93/93K Östra centrum (M) - Östersundom - Landbo får nya linjenummer måndagen den 16 augusti.

I fortsättningen överensstämmer linjernas nummer med bussarna som kör längs Österleden österut från Östra centrum. Linje 91 blir linje 839 och linje 93 blir linje 831.

Linjernas rutter, hållplatser, trafikeringstider och turtäthet förblir oförändrade.