Hållplats Ilmalatorget (H2088) flyttas 29.7 p.g.a. arbeten

Hållplatsen Ilmalatorget (H2088) flyttas ca 100 m bakåt 29.7 p.g.a. arbeten.

Hållplatsen Ilmalatorget (H2088) på Ilmalagatan flyttas ca 100 m bakåt på torsdag 29.7 p.g.a. arbeten.


Detta påverkar linjerna 23, 50, 59 och 518.

Det tillfälliga hållplatsläget gäller i ett dygn.

Hållplatsen på kartan

image2j7o.png