Hållplats Jussarögränden H4092 på Degerö flyttas 22.7

Hållplatsen Jussarögränden H4092 på Mjölövägen flyttas bakåt ca 100 m torsdagen den 22 juli. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till slutet av juli 2023.

Hållplatsen Jussarögränden H4092 på Mjölövägen flyttas ca 100 m bakåt till ett tillfälligt läge torsdagen den 22 juli. Hållplatsen används av linje 802. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till slutet av juli 2023.

Orsaken är grävningsarbeten.

Hållplatsen på kartan

imagej67j.png