Hållplats Jussarögränden H4092 på Degerö flyttas 22.7

Hållplatsen Jussarögränden H4092 på Mjölövägen flyttas bakåt ca 100 m torsdagen den 22 juli. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till slutet av året.

Hållplatsen Jussarögränden H4092 på Mjölövägen flyttas ca 100 m bakåt till ett tillfälligt läge torsdagen den 22 juli. Hållplatsen används av linje 802. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till slutet av året.

Orsaken är grävningsarbeten.

Hållplatsen på kartan

imagej67j.png