Hållplats Kommunernas hus i Berghäll flyttas 2.8

Hållplatsen Kommunernas hus (H2128) i Berghäll flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge, dvs. ca 50 m mot Borgbacken, på måndag 2.8. Hållplatsen används av linjerna till Järnvägstorget, Hagnäs och Björnparken.

Hållplatsen Kommunernas hus (H2128) i Berghäll flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge på Andra linjen dvs. ca 50 m mot Helsingegatan och Borgbacken på måndag 2.8.

Hållplatsen används av linjerna 23 till Järnvägstorget, 51 till Hagnäs och 502 till Berghäll (Björnparken). I april flyttades hållplatsen till ett tillfälligt läge p.g.a. arbeten.