Hållplats Simhallen Ka1712 ur bruk 22.-26.7

Hållplatsen Simhallen Ka1712 på Stationsvägen i Grankulla dras in tillfälligt på torsdag 22.7 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge på tisdag 27.7.

Hållplatsen Simhallen Ka1712 på Stationsvägen i Grankulla dras in tillfälligt på torsdag 22.7 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge på tisdag 27.7.

Hållplatsen Stationsvägen Ka1776 på Bembölevägen fungerar som ersättande hållplats för linje 212 till Grankulla. För linje 118N till Jorv, linje 232 till båda riktningar, linje 533 till Träskända och linje 549 till Jorv fungerar hållplatsen Hälsocentralen Ka1711 på Stationsvägen som ersättande hållplats.

Hållplatserna på kartan

imagei3vo9.png