Hållplatsen Sörnäsgatan på Hermanstads strandväg ur bruk 14.-15.7

Hållplatsen Sörnäsgatan (H3019) på Hermanstads strandväg för bussarna 55, 56 och 738 i riktning mot norr är ur bruk på onsdag och torsdag 14.-15.7. Den närmaste ersättande hållplatsen är den föregående hållplatsen Agrosgränden (H3007) ca 200 m mot Fiskehamnen.

Hållplatsen Sörnäsgatan (H3019) på Hermanstads strandväg för bussarna i riktning mot norr är ur bruk på onsdag och torsdag 14.-15.7 p.g.a. markundersökning.

Hållplatsen används av linje 55 mot Forsby, linje 56 mot Gamlas och linje 738 mot Kervo.

Den närmaste ersättande hållplatsen är den föregående hållplatsen Agrosgränden (H3007) som ligger på samma gata ca 200 m mot Fiskehamnen. Hållplatsen Gäddviksgatan (H3009) är också i bruk som vanligt.

Ersättande hållplats H3007 på kartan

Korvaava pysäkki H3007 kartalla tekstin mukaisesti