Hållplatser Byäldstevägen H3116 och H3117 i Åggelby flyttas 3.8

Hållplatserna Byäldstevägen H3116 och H3117 flyttas ca 70 m västerut i Åggelby på tisdag 3.8. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla i en månad.

Hållplatserna Byäldstevägen H3116 och H3117 flyttas ca 70 m västerut i Åggelby på tisdag 3.8 p.g.a. arbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla i en månad.