Hållplatserna Haga torg i Södra Haga flyttas 12.7

Hållplatserna Haga torg (H1643, H1644) i Södra Haga flyttas på måndag 12.7. Båda hållplatser flyttas ca 100 m mot Vichtisvägen.

Hållplatserna Haga torg (H1643, H1644) i Södra Haga flyttas på måndag 12.7. Båda hållplatser flyttas ca 100 m mot Vichtisvägen. Detta berör linjerna 40, 41 och 63 och beräknas gälla fram till 17.9. Orsaken är grävningsarbeten.

karttakuva pysäkkisiirrosta