Hållplatsförändringar vid Hertonäs station 4.8 – hållplatser för linjer 81 och 510 flyttas tillfälligt 3.–4.8

Nya hållplatser tas i bruk vid Hertonäs metrostation den 4 augusti. Även vissa bussplattformar vid stationen får nya nummer. Linjerna 81 och 510 använder tillfälliga hållplatser 3.8 kl. 18 – 4.8 kl. 06 när de anländer till Hertonäs.

Det görs arbeten på hållplatsområdet vid korsningen av Skidbacksvägen och Österleden bredvid den mindre ingångsbyggnaden till Hertonäs metrostation. Arbetena blir klara på onsdag 4.8. Under arbetena förnyas hållplatserna vid stationen.

Asfaltering görs vid stationen 3.8 kl. 18 – 4.8 kl. 06. Under denna tid använder linjerna 81 och 510 tillfälliga hållplatser när de anländer till Hertonäs. Under arbetena kör linje 510 i riktning mot Böle via Igelkottsvägens metrostation och Österleden. Linje 81 använder en tillfällig hållplats framför Alepa. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Linjerna 81 och 510 fortsätter använda dessa hållplatser också efter arbetena.

Vissa plattformar får också nya nummer vid stationen. Detta påverkar inte avgångshållplatserna.


Mer detaljerad information om förändringarna 3.–4.8

Linje 81

Hållplatsförändring 3.8 kl. 18 – 4.8 kl. 06

På grund av asfalteringsabeten är hållplatsen för linje 81 vid Hertonäs metrostation i riktning mot Brändö och Hertonäs strand ur bruk från tisdag 3.8 kl. 18.00 till onsdag morgon 4.8 kl. 06.00.

Under arbetena använder linjen en tillfällig hållplats på Skidbacksvägen i Hertonäs, ca 60 m mot västra Hertonäs (H4969 framför Alepa). Linjen använde denna hållplats också under metroavbrottet. Hållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge efter arbetena.

Den tillfälliga hållplatsen på kartan


Pysäkki kartalla tekstin mukaisesti. Pysäkki sijaitsee töiden ajan Alepan edessä.

Stomlinje 510

Undantagsrutt 3.8 kl. 18 – 4.8 kl. 06
På grund av asfalteringsarbeten är ändhållplatsen för stomlinje 510 vid Hertonäs metrostation ur bruk från tisdag 3.8 kl. 18.00 till onsdag morgon 4.8 kl. 06.00.

Plattform 17 som ligger på Österleden (H4007 mellan köpcentret Hertsi och metrostationen) används som en tillfällig avstigningshållplats i Hertonäs. Ersättningsbussarna 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka använde denna hållplats under metroavbrottet.

Linjen trafikerar också hållplatsen Maskinmästaregatan på Österleden (H4009 mellan Vargvägen och Maskinmästaregatan) och bussplattform 1 vid Igelkottsvägens metrostation (H4010 på Österleden). Dessa hållplatser är endast för avstigande passagerare. Gångavståndet till metron är kortare på Igelkottsvägen än i Hertonäs. Man kan inte stiga på buss 510 på Igelkottsvägen och Maskinmästaregatan.

Linjen trafikerar hållplatserna eftersom rondellen på Transformatorgatan vid Igelkottsvägens metrostation fungerar som en tillfällig vändplats.

Asfalteringsarbetena påverkar inte avgångshållplatsen för stomlinje 510 vid Hertonäs metrostation. Ändhållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge efter arbetena.

Avstigningshållplatserna vid Hertonäs station och Igelkottsvägens station på kartan

Herttoniemen laituri 17 kartalla tekstin mukaisesti Siilitien aseman laituri 1 kartalla tekstin mukaisesti

Bussplattformarna får nya nummer 4.8

Efter asfalteringsarbetena tas nya hållplatser i bruk vid terminalen på Skidbacksvägens sida. På grund av detta får plattformarna nya nummer. Numreringen av plattformarna för bussarna till Degerö och Kasberget förblir oförändrad.

Avgångsplattformarna flyttas inte trots förändringarna i numreringen. Det är möjligt att de nya plattformsnumrena visas i Reseplaneraren innan förändringarna träder i kraft.

Linjerna 81 och 90N

  • Avgångsplattformen för linjerna 81 ja 90N i riktning mot västra Hertonäs får nummer 20. Det nuvarande numret är 13.
  • Avgångsplattformen för linje 81 i riktning mot Hertonäs strand får nummer 11. Det nuvarande numret är 12. Även hållplatsnumret förändras, det nya numret är H4991.

Linjerna 500, 510, 86N–97N

  • Avgångsplattformen för linjerna 500, 510 och 86N–97N i riktning mot Böle och Järnvägstorget får nummer 18. Det nuvarande numret är 16. 
  • Avgångsplattformen för nattbussarna 90A, 92N, 96N och 97N får nummer 19. Det nuvarande numret är 17. 

Den nya numreringen på kartan

 

Laiturinumerot tekstin mukaisesti kartalla. Numerot myös Reittioppaasta 4.8. alkaen.