Karlsgatans hållplats i Berghäll tas i bruk 12.7

Spårvagnshållplats Karlsgatan (H0257) mot Böle tas i bruk måndag 12.7 samtidigt som det sker ändringar i spårlinjernas undantagsrutter.

Spårvagnshållplats Karlsgatan (H0257) mot Böle tas i bruk måndag 12.7. Hållplatsen finns på Karlsgatan nära Helsingegatans korsning, till att börja med på en tillfällig plats på grund av gatuarbeten.

Linje 9 till Böle samt t.o.m. 3.10. även linje 1 till Kottby använder hållplatsen. Buss 51 har en avvikande rutt fr.o.m. 12.7 och återvänder inte till den här hållplatsen.

Undantagsrutterna för spårlinjer 1, 3 och 8 ändras 12.7. Linjerna 2 och 9 ska tillbaka till sina egna rutter. Ersättande buss 8X (Operan-Sörnäs-Arabia) börjar. Läs mera i vårt trafikmeddelande.

Kartta käyttöön otettavasta pysäkistä H0257 Kaarlenkatu 13:n edessä