Linje 202 kör via Vermovägen fr.o.m. 16.8

Uupdaterad 23.8: Hållplatsen Vermovägen (E1180) i bruk först 18.10. // Rutten för linje 202 ändras i början av hösttrafiken måndagen den 16 augusti. I fortsättningen kör linje rutten Bergansvägen – Vermovägen – Självstyrelsevägen via Vermoängen. Linjen trafikerar inte längre sträckan på Majorsgatan i Bergans.

Uppdaterad 23.8: Hållplatsen Vermovägen (E1180) på Bergansvägen mot Alberga är inte färdigställd. Ibruktagning enl. preliminär uppgift 18.10.

Rutten för linje 202 ändras i början av hösttrafiken måndagen den 16 augusti. I fortsättningen kör linje rutten Bergansvägen – Vermovägen – Självstyrelsevägen via Vermoängen.

Den nya sträckan får tre nya hållplatspar:
Vermovägen (E1180/E1181)
Kaarlo Sarkias gata (E1182/E1183) och
Tarvosundsgatan (E1184/E1185)

Dessutom börjar linje 202 använda hållplatserna
Tarvaspäävägen (E1972/E1973) och
Majorshörnet (E1971) på Självstyrelsevägen  

Linjen trafikerar inte längre sträckan på Majorsgatan i Bergans.

Följande hållplatser uteblir för linje 202:
Majorsgången (E1164/E1165)
Överstegatan (E1155/E1156) och
Majorshörnet (E1157)

Linjerna 113 och 502 fortsätter trafikera Majorsgatan.

Den nya rutten och hållplatserna för linje 202 i Reseplaneraren:
Pärlugglebacken – Alberga station – Vermoängen – Klobbskog
Klobbskog – Vermoängen – Alberga station – Pärlugglebacken

Ruttförändringen för linje 202 fr.o.m. 16.8 på kartan:

Kartta linjan 202 uudesta reitistä Vermontien kautta 16.8. alkaen