Linje 739 kör avvikande rutt mellan Alkärr och Nissbacka på kvällen och tidigt på morgonen 19.-20.7

Linje 739 kör avvikande rutt mellan Alkärr och Norra Nissbacka på kvällen och tidigt på morgonen kl. 19.00-6.00 från måndag kväll 19.7 till tisdag morgon 20.7. Linjen kör inte via Alkärrsvägens motorvägsbro p.g.a. broreparation.

Linje 739 kör avvikande rutt mellan Alkärr och Norra Nissbacka på kvällen och tidigt på morgonen kl. 19.00-6.00 från måndag kväll 19.7 till tisdag morgon 20.7. Orsaken är broreparation vid Alkärrsvägens bro.

Linjen körs i båda riktningar via Vikarvägen, Sibbovägen och Lahtisvägen. Följande hållplatser är ur bruk på Alkärrsvägen och Lahtisvägen: mot Nissbacka Haapalavägen (V8510), Åvägen (V8638) och Braxvägen (V8611) samt mot Korso Långreven (V8635), Åvägen (V8639) och Haapalavägen (V8511).

Bussarna stannar inte vid hållplatserna längs undantagsrutten.

Första avvikande avgången från Järnvägstorget är på måndag 19.7 kl. 18.04 och från Norra Nissbacka kl. 19.50.

Första avgångarna på tisdag morgon 20.7 från Norra Nissbacka kl. 4.20, 4.53 och 5.23 kör avvikande rutt.

Den här undantagsrutten som bara gäller en del av dygnet syns inte i Reseplaneraren.

Undantagsrutten och hållplatserna på kartan

imagewy2ab.png