Linjer 642 och 971 på undantagsrutt fr.o.m. 2.8 p.g.a. broarbeten på Tuusulanjoentie

Tuusulanjoentie är avstängd för genomfart fr.o.m. måndagen den 2 augusti 2021 p.g.a. broarbeten. Linje 642 Lejle - Finby - Skavaböle och linje 971 Kivistö - Klemetskog - Skavaböle - Kervo station kör undantagsrutt via Ruotsinkyläntie, Maisalantie och Lahelantie.

Tuusulanjoentie är avstängd för genomfart fr.o.m. måndagen den 2 augusti 2021 p.g.a. broarbeten. Linje 642 Lejle - Finby - Skavaböle och linje 971  Kivistö - Klemetskog - Skavaböle - Kervo station kör undantagsrutt via Ruotsinkyläntie, Maisalantie och Lahelantie. Undantagsrutten beräknas gälla fram till slutet av 2021.

Följande hållplatser på Tuusulanjoentie trafikeras inte: Sinitaivaankaari (Tu6938), Peltokierrontie (Tu6936, Tu6937) och Jokitie (Tu6767). Även hållplatserna Mangs (Tu6762, Tu6763) och Inkilä (Tu6760, Tu6761) uteblir för linje 971.

Linjerna använder alla hållplatser längs undantagsrutten dvs. både 642 och 971 stannar också vid hållplatserna på Ruotsinkyläntie.

Kartta linjojen 642 ja 971 poikkeusreitistä