Hållplatsen Björnängsvägen i Esbo flyttas 16.7

Hållplatsen Björnängsvägen (E6816) på Nupurbölevägen i Esbo flyttar på fredag 16.7 västerut, till andra sidan av den nya rondellen. Hållplatsen tas i bruk också för linje 243 mot Veikkola.

Hållplatsen Björnängsvägen (E6816) på Nupurbölevägen i Esbo flyttar på fredag förmiddag 16.7 västerut, till andra sidan av den nya rondellen. Linjerna 244 och 245 mot Noux har använt gamla hållplatsen. Nya hållplatsen tas i bruk också för linje 243 mot Veikkola.

Kartta siirtyvästä pysäkistä