Spårlinjerna 4 och 10 har undantagsrutt via Alphyddan 3.7 från kl. 20

Spårlinjerna 4 och 10 körs avvikande rutt via Alphyddan på lördag kväll och natt 3.7. från kl. 20 fram till slutet av trafiken. Spårvagnshållplatser Operan, Tölö hall och Folkpensionsanstalten på Mannerheimvägen är ur bruk

Spårvagnslinjerna 4 och 10 körs avvikande rutt via Alphyddan på lördag kväll och natt 3.7. från kl. 20 fram till slutet av trafiken.

Linjerna körs rutten Mannerheimvägen – Helsingegatan – Västra Brahegatan – Borgågatan – Viborgsgatan – Nordenskiöldsgatan – Grejusgatan – Mannerheimvägen. Spårvagnar stannar vid hållplatser längs undantagsrutten. Förseningar är att vänta p.g.a. längre rutt.

Även linje 2 är på undantagsrutt 7.6 – 11.7 så lördag kväll och natt efter kl. 20 är Mannerheimvägens hållplatser mellan Helsingegatan och Grejusgatan stängda.

Avvikelsen görs p.g.a. reparening av ett vattenrör. På söndag morgon trafikeras åter normalt. Den här avvikelsen som är i kraft bara en del av dygnet syns inte i Reseplaneraren.

Hållplatserna som uteblir (stängs) på Mannerheimvägen:
Operan (H0107 / H0108). I stället används hållplatser på Helsingegatans sida.
Tölö hall (H0109 / H0110)
Folkpensionsanstalten (H0111 / H0112)

Hållplatser som används längs undantagsrutten:
Operan (H0241/ H0242) på Helsingegatans sida
Stadsträdgården (H0243 / H0244)
Borgbacken (södra) (H0245 / H0246)
Idrottshuset (H0248 / H0247) på Helsingegatans sida
Alphyddan (H0631 / H0632)
Borgbacken (norra) (H0633 / H0634)
Karelargatan (H0635 / H0636)
Djurgården (H0637 / H0638)
Aurorasjukhuset (H0639 / H0640)

Karta över undantagsrutten:

Kartta ratikoiden 4 ja 10 poikkeusreitistä Alppilan kautta illalla ja yöllä 3.7.2021