Ruttändring för linjer 631 och 735 i Korso centrum 16.8

I samband med övergången till hösttrafiken den 16 augusti sker det många ruttförändringar i busstrafiken. Rutterna för linjerna 631 och 735 förändras litet i Korso centrum och i fortsättningen kör linjerna rutten Karlavagnsvägen–Åkersorksgränden–Gråsiskvägen. Samma ruttändring gäller också linjerna 731 och 731N.

Rutterna för linjerna 631 och 735 förändras litet i Korso centrum och i fortsättningen kör linjerna rutten Karlavagnsvägen–Åkersorksgränden–Gråsiskvägen.  Linjerna trafikerar inte längre sträckan Skogsbrinksvägen–Grävlingsgränden. Samma ruttändring gäller också linjerna 731 och 731N.

Den nya rutten och hållplatserna för linje 631 i Reseplaneraren:

Dickursby rescentralen – Brännberga

Taltrastvägen – Dickursby

Den nya rutten och hållplatserna för linje 735 i Reseplaneraren:

Dickursby rescentralen – Mikkola

Maarukka – Dickursby