Rutten och trafikeringstider för linje 24 förkortas fr.o.m. 16.8 och ny linje 25 startar

I och med hösttrafiken den 16 augusti sker det många ruttförändringar i busstrafiken i västra Helsingfors och Helsingfors innerstad. Rutten för linje 24 förkortas fr.o.m. 16.8. Den nya rutten är Kampen – Sandudd – Fölisön. Linjen trafikerar inte längre sträckan in södra stadsdelar. En ny linje 25 börjar köra från Kampen till Smedjebacka via Mechelingatan.

I och med hösttrafiken den 16 augusti sker det många ruttförändringar i busstrafiken i västra Helsingfors och Helsingfors innerstad.

Den södra sträckan av linje 24, från Kampen till Havsgatan, läggs ner på grund av sparbehov. Den nya rutten är Kampens terminal – Sandudd – Fölisön. Också linjens trafikeringstider minskas. Under sommaren trafikeras linjen oftare och längre.

Sträckan som linje 24 inte längre trafikerar i södra stadsdelar ersätts med spårvagnslinjerna 2, 3 och 10 samt nya stomlinjer 20 och 30.

Den nya linjen 25 börjar trafikera sträckan Kampens terminal – Mechelingatan – Paciusgatan – Smedjebacka. Linjen erbjuder nya förbindelser till västra delen av Tölö och Mejlans sjukhusområde. Linjen kompletterar också förkortade trafikeringstider för linje 24.

Linjerna 24 och 25 avgår från plattform 47 vid Kampens terminal.

Den nya rutten för linje 24 i Reseplaneraren:
Kampens terminal – Sandudd – Fölisön

Rutten för den nya linjen 25 i Reseplaneraren:
Kampens terminal – Mechelingatan – Smedjebacka

Mer information om förändringar som sker i augusti finns på vår webbplats: hsl.fi/sv/helsingfors2021

Förändringarna och de nya rutterna visas redan i Reseplaneraren.