Ändringar i tidtabellerna för närtåg 30.8

HRT:s närtåg får ny tidtabell måndagen den 30 augusti 2021 när bl.a. banarbeten vid Bocksbacka blir klara.

HRT:s närtåg får ny tidtabell måndagen den 30 augusti 2021 när bl.a. banarbeten vid Bocksbacka blir klara. Närtågen har då samma turtäthet som tidigare.

När arbetena blir klara och alla spår kan tas i bruk, kan I- och P-tågen stanna som vanligt i Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad. Också K-tågen till Kervo börjar köra som vanligt från och med måndag. Tågen kör från Helsingfors till Kervo och tillbaka alla tider på dygnet.

Det sker även andra ändringar i tidtabellerna: t.ex. I- och K-tågen får 10-minuterstrafik tidigare och den fortsätter längre på kväller måndag-lördag.

VR:s närtåg D, R, T och Z fick nya tidtabeller redan 16.8 men det sker en förändring 30.8 vad gäller Z-tåg: det första Z-tåget till Helsingfors tidigareläggs med tre minuter mellan Dickursby och Helsingfors.

Mer information om tidtabellerna fr.o.m. 30.8 finns i HSL-appen och i Reseplaneraren.

 

Vissa förändringar:

A-tåg: En ny avgång kl. 8.03 från Helsingfors på lördagar och ny avgång kl. 9.33 från Helsingfors och kl. 9.56 från Alberga.

E-tåg: Nya avgångar kl. 8.27 och kl. 8.57 från Helsingfors på lördagar och ny avgång kl. 9.57 från Helsingfors på söndagar.

L- och U-tåg:

Från måndag till fredag körs ett L-tåg kl. 4.33 från Helsingfors. Från måndag till söndag körs L-tåg kl. 0.08 från Sjundeå och natten mellan fre-lö och lö-sö körs L-tåg från Kyrkslätt kl. 1.57.

På lördagar körs L-tåg kl. 4.57 från Kyrkslätt och från Helsingfors kl. 5.33. På lördagar ersätts L-tåg som avgår kl. 8.03 från Helsingfors av U-tåg som avgår kl. 8.12.

På söndagar körs L-tåg kl. 4.57 från Kyrkslätt. Också L-tåg från Helsingfors kl. 9.03 och kl. 9.28 från Kyrkslätt ersätts av U-tåg som avgår från kl. 9.42 från Helsingfors och kl. 9.37 från Kyrkslätt på söndagar.

Avgångstiderna från Kyrkslätt för L-tåg tidigareläggs med en minut: tågen avgår kl. xx.27 ovh xx.57.

I-tåg:I-tågen stannar igen på alla stationer. I-tågen kör 10-minuterstrafik längre dvs. må-fre fr.o.m. kl. 5.06 ända till kl. 18-19

K-tåg: K-tågen trafikerar igen sträckan Helsingfors-Kervo. I-tågen kör 10-minuterstrafik längre dvs. må-fre och lö till kl. 18-19 från Helsingfors och till kl. 18.30-19.30 från Kervo.

Må-fre körs K-tåg från Helsingfors kl. 4.41 och 6.01 och må-sö K-tåg från Kervo kl. 21.57, 22.27 och 22.57, då turtätheten blir 15 minuter. Lö-sö körs ett K-tåg från Kervo kl. 4.04.

 

Närtågstrafik fr.o.m. 30.8.2021

Kartta lähijunista 30.8.2021 alkaen