Hållplats Hagnäs H2400 flyttas 12.8

Updatering: Hållplats till vanlig läge 9.9. Hållplatsen Hagnäs H2400 på Broholmsgatan flyttas bakåt ca 40 m på torsdag 12.8.

Hållplatsen Hagnäs H2400 på Broholmsgatan flyttas bakåt ca 40 m på torsdag 12.8.

Hållplatsen används av alla bussar som kör mot Järnvägstorget. Hållplatsen flyttas på grund av grävningsarbeten.

Detta beräknas gälla i några månader.