Linje 739 får ny rutt Järnvägstorget – Kungsbacka – Nissbacka – Korso 16.8

I samband med övergången till hösttrafiken den 16 augusti sker det många ruttförändringar i busstrafiken. Rutterna för linjerna 736 och 739 kommer att ändras särskilt i Nissbacka. Linjerna kör från Helsingfors via Södra och Norra Nissbacka till Alkärr och därefter till Korso station. Linje 739 kör inte längre via Lövkulla utan via Hålatallen och Kungsbacka.

Rutterna för linjerna 736 och 739 kommer att ändras särskilt i Nissbacka. Linjerna kör från Helsingfors via Södra och Norra Nissbacka till Alkärr och därefter till Korso station. Linje 739 kör inte längre via Lövkulla utan via Hålatallen och Kungsbacka.

Turintervallen på den gemensamma sträckan mellan Nissbacka och Korso är ca 15 minuter under rusningstider för linjerna 736 och 739. Vid andra tidpunkter är turintervallen ca 30 minuter. Linje 587 erbjuder ersättande förbindelser från Korso till Vierumäki och linje 619 från Dickursby till Malmängen.

Den nya rutten och hållplatserna för linje 739 i Reseplaneraren:

Kungsörnsstigen–Järnvägstorget

Järnvägstorget–Korso

 

Den nya rutten och hållplatserna för linje 736 i Reseplaneraren:

Dickursby rescentralen – Korso

Kungsörnsstigen–Dickursby

 

Den nya rutten och hållplatserna för linje 736B i Reseplaneraren:

Kungsörnsstigen–Nissbacka

Bivägen–Korso

 

Förändringarna och de nya tidtabellerna visas redan i Reseplaneraren.

Läs mer om förändringarna som sker vid Lahtisleden: Linjenätet vid Lahtisleden 2021