M/s Hessu ersätter servicefärjan Ehrensvärd 6.9 - 1.10

Sveaborgs servicefärja Ehrensvärd är på varvet 6.9 - 1.10. Färjan ersätts av M/s Hessu. M/s Hessu kan ta högst 12 passagerare och tre lastbilar.

Sveaborgs servicefärja Ehrensvärd är på varvet 6.9-1.10. Färjan ersätts av M/s Hessu. Hessu kan ta högst 12 passagerare och tre lastbilar. M/s Hessu har mindre antal bilpaltser än M/s Ehrensvärd och detta kan tidvis orsaka rusning. 

Vi rekommenderar för personpassagerare att resa från/till Salutorg i stället för Skatudden. Servicefärjan trafikerar sträckan Skatudden-Sveaborg en gång i timmen på arbetsdagar ca kl. 7.30-15.