Spårlinje 3 tillbaka till egen rutt 30.8. Linjer 1 och 8 försätter på undantagsrutt t.o.m. 3.10

Gatuarbeten på Helsingegatan övergår till följande fas på måndag 30.8. Linje 3 kommer tillbaka till sin egen rutt via Berghäll och Alphyddan till Mejlans. Linje 8 körs endast mellan Busholmen och Operan. Undantagsrutterna för linjer 1 och 8 gäller fram till 3.10 och ersättande bussen 8X fortsätter till dess. Tidtabellerna för linjer 2, 3, 8 och 8X ändras.

Följande fas i Helsingegatans gatuarbeten inleds på måndag 30.8.

Spårlinje 3 tillbaka till egen rutt 30.8

Spårvagnslinje 3 kommer tillbaka till sin egen rutt via Berghäll och Alphyddan till Mejlans.

Rutten och tidtabellen för linje 3 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen – Eira – Järnvägsstationen – Berghäll – Alphyddan – Mejlans
Mejlans – Alphyddan – Berghäll – Järnvägsstationen – Eira – Olympiaterminalen

Hållplatsen Idrottshuset (i rikting mot Olympiaterminalen) flyttas permanent på Helsingegatans sida, framför finska Arbis. Nya hållplatsnumret är H0278 

Hållplatserna som uteblir:
Castrénsgatan (H0227/H0228), Kommunernas hus (H0229) och Första linjen (H0230)

Undantagstrafiken som började i maj till Linjerna slutar.

Avvikande rutten för linje 8 förkortas

Avvikande rutten för linje 8 förkortas till sträckan Busholmen – Operan.

Vid Operan används fortfarande hållplatserna H0107 och H0108 på Mannerheimvägens sida.

Hållplatserna som uteblir längs undantagsrutten som sträckte sig ända till Mejlans:
Tölö hall (0109/H0110), Folkpensionsanstalten (H0111/H0112), Tölö tull (H0133/H0134), Aspvägen (H0135/H0136) och Granvägen (H0132/H0137).

Rutten och tidtabellen för linje 8 under tiden 30.8 – 3.10 i Reseplaneraren:
Busholmen – Operan
Operan – Busholmen

Linjer 1 och 8 på avvikande rutter t.o.m. 3.10.

Linjerna 1 och 8 har undantagsrutter fram till 3.10. Även ersättande bussen 8X Operan (Tallbacka) – Sörnäs (M) – Arabia är i trafik till dess.

Rutten  för linje 1 t.o.m. 3.10 i Reseplaneraren:
Eira – Järnvägstorget – Berghäll – Sörnäs (M) – Kottby
Kottby – Sörnäs (M) – Berghäll – Järnvägstorget – Eira

Rutten för ersättande bussen 8X i Reseplaneraren:
Operan (Tallbacka) – Sörnäs (M) – Arabia
Arabia – Sörnäs (M) – Operan (Tallbacka)

Ersättande förbindelser

Spårvagnarna 1 och 8 mellan Tölö och Sörnäs ersätts med buss 8X. Även bussarna 70 och 502 erbjuder alternativa förbindelser. Stomlinjerna 500 och 510 kör från Sörnäs längs Aleksis Kivis gata bl.a. till Tölö tull och Mejlans. Reseplaneraren hjälper med att hitta passliga ruttalternativ.

Ersättande förbindelser från Borgbacken

I norra sidan av Borgbacken är det normal service från 30.8.

I södra sidan av Borgbacken trafikerar ersättningsbuss 8X, tvärgående linje 502 och linje 70 som kör till Kampen på vardagar.

Tidtabellerna för linjer 2, 3, 8 och 8X ändras 30.8

Tidtabellerna för linjer 2, 3, 8 och 8X ändras. De finns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Utskrivbara tidtabeller.

Karta

Karta över spårvägsnätet 30.8. – 3.10. på sidan Tidtabeller och kartor.

Projektet Kasin katutyöt

Det omfattande projektet heter Kasin katutyöt (”Åttans gatuarbeten”). I Tölö grundrenoveras delar av Caloniusgatan och Runebergsgatan och i Berghäll delar av Helsingegatan med tvärgator. Tyngdpunkten av arbetet som påverkar spårtrafiken flyttas i slutet av augusti från Idrottshuset västerut längs Helsingegatan. Länk till projektets nätplats (till stor del på finska, länken leder utanför denna nätplats)