Rutten för linje 724 förändras 16.8 – i framtiden trafikeras sträckan Lövkulla–Dickursby

I samband med övergången till hösttrafiken den 16 augusti sker det många ruttförändringar i busstrafiken. I framtiden trafikerar linje 724 endast sträckan Dickursby–Ånäs–Havukoski–Lövkulla. Linjen trafikerar inte längre sträckan Dickursby–Järnvägstorget. I fortsättningen erbjuder en ny linje 721 förbindelser från Havukoski till Helsingfors. Linje 724N läggs ner.

I framtiden trafikerar linje 724 endast sträckan Dickursby–Ånäs–Havukoski–Lövkulla. Linjen trafikerar inte längre sträckan Dickursby–Järnvägstorget. I fortsättningen erbjuder den nya linjen 721 förbindelser från Havukoski till Helsingfors. Linje 724N läggs ner.

Den nya rutten och hållplatserna för linje 724 i Reseplaneraren:

Päiväkumpuvägen–Dickursby

Dickursby rescentralen – Lövkulla

Förändringarna och de nya tidtabellerna visas redan i Reseplaneraren.

Läs mer om förändringarna som sker vid Lahtisleden: Linjenätet vid Lahtisleden 2021