Ruttförändringar i busstrafiken i Nickby och norra Sibbo 10.8 och 16.8

Det sker ruttförändringar i busstrafiken i Nickby och norra Sibbo på tisdag 10.8 och måndag 16.8. En del av förändringarna sker utanför HRT-området dvs. i Borgnäs och Träskända.

Det sker ruttförändringar i busstrafiken i Nickby och norra Sibbo på tisdag 10.8 och måndag 16.8. En del av förändringarna sker utanför HRT-området dvs. i Borgnäs och Träskända.

Sibbos skollinjer, dvs. linjerna 982, 984, 986, 987, 989 och 992–996, får nya tidtabeller. Förändringarna träder i kraft på tisdag 10.8. Andra linjer övergår till vintertidtabell som vanligt dvs. på måndag 16.8.

Förändringarna i norra Sibbo:

  • Ändhållplatsen för nattlinje 841N flyttas vid Nickby gård. Linjen körs inte längre till Åbacka i Borgnäs utan nattbussarna från Helsingfors körs endast till Nickby gård.
  • Linje 786 från Järnvägstorget till Träskända ersätts med linjerna 785, 787 och 788 på sträckan Järnvägstorget – Nickby samt på sträckan Nickby – Paipis – Träskända med linje 986. Med andra ord läggs linje 786 ner.
  • Rutterna för linjerna 787, 987 och 989 blir enhetligare och tydligare huvudsakligen utanför HRT-området:
    • I fortsättningen kör linjerna 787A, 987B och 987T via Lökkoski.
    • Alla avgångar från Borgnäs via Norra Paipis till Träskända körs med linjenumret 987.
    • Med linjenummer 989 körs i fortsättningen endast utanför HRT-området från Borgnäs via Halkis och Pihlajamäki till Träskända.