Undantagsarrangemang för linjerna 736 och 739 under veckoslutet 21.–22.8 på grund av Vanda Triathlon

Linje 736 kör undantagsrutt via Gamla Borgåvägen vid Hanaböle träsk på lördag 21.8. På grund av Vanda Triathlon trafikerar linjen inte Lahtisvägen (140) dvs. från rondellen på Björkbyleden via Gamla Borgåvägen och Lahtisvägen till Gråsuggsvägen. Av säkerhetsskäl trafikerar linjerna 736 och 739 inte hållplatserna Haapalavägen (V8510 och V8511), Åvägen (V8638 och V8639) och Braxvägen (V8611) på söndag 22.8 kl. 9.00–19.30 mellan Norra Nissbacka och Alkärr.

Linje 736 kör undantagsrutt via Gamla Borgåvägen vid Hanaböle träsk på lördag 21.8. På grund av Vanda Triathlon trafikerar linjen inte Lahtisvägen (140) dvs. från rondellen på Björkbyleden via Gamla Borgåvägen och Lahtisvägen till Gråsuggsvägen.

På lördag trafikerar linje 736 inte följande hållplatser: Enbacksvägen (V9710), Lattakarlsvägen (V9798 och V9799), Kungsbacka (V9717 och V9745), Hanaböle träsk (V9719 och V9720), Lövkulla (V9721 och V9722) och Nöje (V9715 och V9716).

På lördag trafikerar linjen hållplatserna längs undantagsrutten. På söndag 22.8 kör linje 736 sin ordinarie rutt.

Av säkerhetsskäl trafikerar linjerna 736 och 739 inte hållplatserna Haapalavägen (V8510 och V8511), Åvägen (V8638 och V8639) och Braxvägen (V8611) på söndag 22.8 kl. 9.00–19.30 mellan Norra Nissbacka och Alkärr.

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 736 på lördag 21.8

imagenynm7.png