VR:s närtåg får nya tidtabeller 16.8

VR:s närtrafik, dvs. R-, Z- och D-tågen, övergår till hösttidtabell på måndag 16.8.

VR:s närtrafik, dvs. R-, Z- och D-tågen, övergår till hösttidtabell på måndag 16.8. Då återgår t.ex. D-tågen till trafiken.

HRT:s tåg har undantagstrafik och de nuvarande tidtabellerna gäller fram till 30.8 p.g.a. broarbeten vid Bocksbacka. K-tågen mellan Dickursby och Kervo får högre turtäthet under rusningstider och börjar köra med 10 minuters mellanrum fr.o.m. måndag 16.8.