Ändringar i tidtabeller på Kyrkslättlinjerna 173, 907 och 911 fr.o.m. 20.9

En del mellantider vidare från Kyrkslätts resecentrum på linjer 173, 173Z och 173K senareläggs med några minuter i båda riktningar och en tur från Obbnäs avgår fem minuter senare än tidigare. Två eftermiddagsturer på linje 907 avgår från Veikkola fem minuter senare än tidigare. Linje 911 får en ny tur från Köklax kl. 6.46. Ändringarna träder i kraft 20.9

Några mellantider vidare från Kyrkslätts resecentrum på linjer 173, 173Z och 173K senareläggs i båda riktningar. Med andra ord fortsätter bussarna litet senare vidare mot Obbnäs när de kommer från Mattby och tvärtom.  Detta förbättrar bytesförbindelserna från tåg.

Dessutom avgår en tur på linje 173K från Obbnäs fem minuter senare. Nya avgångstiden mån-fre är 20.30. Turen fortsätter från resecentret till Mattby kl. 21.00.

På linje 907 avgår två turer från Veikkola fem minuter senare än tidigare. Nya avgångstiderna är 15.10 och 16.10. Ändringen förbättrar bytesförbindelser.

Linje 911 får en ny avgång från Köklax vardagar kl. 6.46. Det här förbättrar skolförbindelser.

Ändringarna träder i kraft måndag 20.9. Nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Tidtabeller i utskrivbar form