Avgångsplats för vissa tåg ändras på Helsingfors centralstation fr.o.m. 10.9

Avgångs- och ankomstplatsen för vissa tåg flyttas tillfälligt ca 35 m norrut från Helsingfors centralstation. Från och med fredag 10.9 påverkar dessa ändringar tågen som använder spår 4 och 5 samt spår 6–9.

Avgångs- och ankomstplatsen för vissa tåg flyttas tillfälligt ca 35 m norrut från Helsingfors centralstation. Från och med fredag 10.9 påverkar dessa ändringar tågen som använder spår 4 och 5 samt spår 6–9.

Orsaken är tunnelarbeten som görs under spåren på järnvägsstationen. Ändringen underlättar underhållet av tågen och gör trafiken smidigare under arbeten.