Avvikelser för spårvagnslinjerna 3, 4 och 10 norr om Tölö på kvällen och nattetid 4.10, 10.10 och 11.10

Spårvagnslinjerna 4 och 10 kör inte till Munksnäs/Lillhoplax på måndag 4.10 och söndag 10.10 fr.o.m. kl. 21. Spårvagnslinje 3 kör varken till Mejlans eller Munksnäs natten efter måndag 11.10 fr.o.m. kl. 24.

Spårvagnslinjerna 4 och 10 kör inte till Munksnäs/Lillhoplax på måndag 4.10 och söndag 10.10 fr.o.m. kl. 21.

Spårvagnslinje 3 kör varken till Mejlans eller Munksnäs natten efter måndag 11.10 fr.o.m. kl. 24.

Kartorna i slutet av meddelandet

 

Avvikelserna på måndag 4.10 och söndag 10.10 fr.o.m. kl. 21

Spårvagnslinje 4 kör inte till Munksnäs. Hållplatserna Folkpensionsanst., Tölö tull, Mejlans sjukhus, Mejlansvägen, Paciussvängen, Munksnäs allén, Bredviksplatsen, Tegelbacken och Bastuviksvägen uteblir för linjen. I riktning mot centrum uteblir hållplatserna Tölö hall och Operan (på Mannerheimvägen).

Under dessa två kvällar och nätter gör linje 4 en enkelriktad länk Nordenskiöldsgatan – Alphyddan – Helsingegatan – Operan och använder hållplatserna längs sin undantagsrutt. Vid Operan i riktning mot centrum använder linjen hållplatsen H0242 på Helsingegatan.

Man kan ta sig till Munksnäs fram till kl. 0.15 genom att byta till stomlinjerna 500 och 510 vid Aurorasjukhuset. Vill man åka till Munksnäs efter detta lönar det sig att använda stomlinjerna 20 och 30 samt buss 108N från Kampen.

Spårvagnslinje 10 kör inte till Lillhoplax. Hållplatserna Folkpensionsanst., Tölö tull, Almvägen, Granvägen, Tilkka, Brunakärr, Aspviksgatan och Korpasbacka uteblir för linjen. I riktning mot centrum uteblir hållplatserna Tölö hall och Operan (på Mannerheimvägen).

Under dessa två kvällar och nätter gör linje 10 en enkelriktad länk Nordenskiöldsgatan – Alphyddan – Helsingegatan – Operan och använder hållplatserna längs sin undantagsrutt. Vid Operan i riktning mot centrum använder linjen hållplatsen H0242 på Helsingegatan.

Man kan ta sig till Mejlans (Granvägen) med bussarna eller spårvagnslinje 3 som under båda kvällarna går som vanligt. Man kan åka till Brunakärr från Elielplatsen med de bussar som trafikerar Mannerheimvägen.

Avvikelserna natten efter måndag 11.10 från kl. 24

Spårvagnslinje 3 kör inte till Mejlans. Hållplatserna Tölö tull, Almvägen och Granvägen uteblir för linjen.

I stället för Mejlans kör linje 3 till Tölö hall från Nordenskiöldsgatan. Den sista hållplatsen är Operan (H0108) på Mannerheimvägen. Avgångshållplatsen i riktning mot Alphyddan är Tölö hall (H0109).

Spårvagnslinje 4 kör inte till Munksnäs. Hållplatserna Folkpensionsanst., Tölö tull, Mejlans sjukhus, Mejlansvägen, Paciussvängen, Munksnäs allén, Bredviksplatsen, Tegelbacken och Bastuviksvägen uteblir för linjen. I riktning mot centrum uteblir hållplatserna Tölö hall och Operan (på Mannerheimvägen).

På natten gör linje 4 en enkelriktad länk Nordenskiöldsgatan – Alphyddan – Helsingegatan – Operan och använder hållplatserna längs sin undantagsrutt. Vid Operan i riktning mot centrum använder linjen hållplatsen H0242 på Helsingegatan.

Vill man åka till Munksnäs lönar det sig att använda stomlinjerna 20 och 30 samt buss 108N från Kampen.

Linjerna trafikerar som vanligt fr.o.m. morgonen.

De här ändringarna som bara gäller en del av dygnet visas inte i Reseplaneraren. Man kan söka ersättande förbindelser i Reseplaneraren genom att ta bort spårvagnar i sökresultaten. Avvikelserna förorsakas av banarbeten.

Kartorna

Linjerna 4 och 10 på måndag 4.10 och söndag 10.10 efter kl. 21:

Kartta 4 ja 10 poikkeusreitistä ma 4.10. ja su 10.10. kello 21 alkaen

Linje 3 natten efter måndag 11.10 från kl. 24:

Kartta linjan 3 poikkeusreitistä ma 11.10. jälkeisenä yönä klo 24 alkaen

Linje 4 natten efter måndag 11.10 från kl. 24:

Kartta linjan 4 poikkeusreitistä ma 11.10. jälkeisenä yönä klo 24 jälkeen