Hållplatsen Skrapbergsvägen i Myrbacka flyttas 29.9

Hållplatsen Skrapbergsvägen V1502 på Råtorpsvägen flyttas ca 15 m mot Vichtisvägen på onsdag 29.9.

Updatering 17.11 Pågår tillsvidare

Hållplatsen Skrapbergsvägen V1502 på Råtorpsvägen flyttas ca 15 m mot Vichtisvägen på onsdag 29.9.

Detta påverkar linjerna 311A och 313 till Tavastby, linje 335 till Linnais, 375V till Vichtis, linje 436N till Kalajärvi, linje 555 till Kägeludden, linje 555B till Alberga, linje 565 till Esbotorget och linje 571 till Varistorna.

Hållplatsen flyttas till ett tillfälligt läge p.g.a. arbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla ungefär i en månad.