Hållplatsen Tammistovägen V5001 på Rosendals handelsväg dras in mellan 4.–8.10

Hållplatsen Tammistovägen V5001 på Rosendals handelsväg dras in tillfälligt på måndag 4.10 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen tas i bruk igen på lördag 9.10.

Hållplatsen Tammistovägen V5001 på Rosendals handelsväg dras in tillfälligt på måndag 4.10 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen tas i bruk igen på lördag 9.10.

Hållplatsen används av linje 561 mot Östra centrum och linje 616 mot Hagnäs.

Tammistogränden V5014 är den närmaste ersättande hållplatsen på Rosendals handelsväg framåt i körriktning. Den närmaste hållplatsen efter den är Ekbacksvägen V5003.

Hållplatserna på kartan

imagehk7wv.png