Hållplatsen TV-centrum i Böle flyttas tillfälligt 22.9

Hållplatsen TV-centrum H2090 på Radiogatan flyttas till ett tillfälligt läge på onsdag 22.9.

Hållplatsen Tv-centrum H2090 på Radiogatan flyttas till ett tillfälligt läge på onsdag 22.9. Hållplatsområdet flyttas ca 4 m på grund av grävningsarbeten.

Hållplatsen används av linjerna 23 till Järnvägstorget, 23N till Västra terminalen, 59 till Sumparn och 518 till Kungsbacka. 

Hållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge på mondag 1.11.2021.