Uppdaterad: Hållplatspar Kornsveden på Nöykisgatan dras in tillfälligt fr.o.m. 21.9

Uppdaterad 18.10: Hållplatserna uppskattas nu vara ur bruk t.o.m. 2.11 // Hållplatspar Kornsveden (E4303/E4304) på Nöykisgatan som används av linje 125K dras in tillfälligt mellan 21.9–2.11 på grund av vattenförsörjningsarbete.

Uppdaterad 18.10: Hållplatserna beräknas vara ur bruk t.o.m. 2.11 i stället för den ursprungliga uppskattningen (t.o.m. 3.10)

Hållplatspar Kornsveden (E4303/E4304) på Nöykisgatan som används av linje 125K dras in tillfälligt mellan 21.9–18.10 på grund av vattenförsörjningsarbete.

Man kan använda föregående eller nästa hållplats som ersättande hållplatser.