Tidtabellerna för närbussar 34 och 35 ändras 20.9.

Eftermiddagstidtabellerna för närbussar 34 och 35 ändras måndag 20.9. Ändringen förbättrar skolförbindelser.

Närbussarnas 34 och 35 tidtabeller på eftermiddagar ändras måndag 20.9. Ändringen förbättrar skolförbindelser med linje 34 i Munksnejden. Eftersom linje 35 trafikeras med samma bussar som 34 ändras tidtabellerna på båda.

Nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Tidtabeller i utskrivbar form