Ändhållplatsen för linje 125 i Esboviken ändras 1.10

Änd- och avgångshållplatsen för linje 125 i Esboviken återvänder till egen plats på fredag 1.10 när hållplatsen Skeppargatan (E4020) tas i bruk. Även linje 147A fortsätter en hållplats längre i Esboviken på eftermiddagar.

Änd- och avgångshållplatsen för linje 125 i Esboviken återvänder till egen plats på fredag 1.10 när hållplatsen Skeppargatan (E4020) tas i bruk. Hållplatsen finns framför adressen Esboviksstranden 8.

Även linje 147A fortsätter på eftermiddagar en hållplats längre till hållplatsen som nu tas i bruk.

Också närbussarna 148 mot Esbovikens simhall och 149 mot Stensvik stannar vid hållplatsen.

Hållplatsen togs ur bruk i februari 2020 på grund av ett byggarbete. Förgående hållplats Skepparbacken (E4014) har tillfälligt fungerat som ändhållplats. Den förblir i normalt bruk.

Kartta uudelleen käyttöön otettavasta pysäkistä E4020 Espoonlahdenranta 8:n edessä