P-, K- och T-tågen passerar stationerna mellan Bocksbacka och Parkstad utan att stanna natten mellan 30.9–1.10 kl. 0.45–4.45 p.g.a. banarbeten

P-, K- och T-tågen passerar stationerna Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad utan att stanna natten mellan torsdag och fredag 30.9–1.10 kl. 0.45–4.45 p.g.a. banarbeten. Tågförbindelserna ersätts med busslinje 699X som kör mellan Elielplatsen och Dickursby. Bussarna kör via mellanstationerna.

P-, K- och T-tågen passerar stationerna Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad utan att stanna natten mellan torsdag och fredag 30.9–1.10 kl. 0.45–4.45 p.g.a. banarbeten. Tågförbindelserna ersätts med busslinje 699X som kör mellan Elielplatsen och Dickursby. Bussen kör via mellanstationerna.

Tågen som passerar Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad utan att stanna

  • P-tågen från Helsingfors via Myrbacka mot flygplatsen och Dickursby kl. 0.18 och 0.48 (från flygplatsen till Helsingfors kl. 0.52 och 1.22)
  • K-tågen från Helsingfors kl. 0.51 och från Kervo kl. 0.44, 1.04 och 4.04
  • T-tågen från Helsingfors kl. 1.51, från Riihimäki kl. 2.56 (från Kervo till Helsingfors kl. 3.32)

Buss 699X Helsingfors–Dickursby

Bussarna avgår från plattform 29 på Elielplatsen vid Helsingfors centralstation.
Från Dickursby rescentralen avgår bussarna mot Elielplatsen från plattform 7.

Ombord på ersättningsbussar gäller samma biljetter som i tågen. Resenärer kan stiga på ersättningsbussar genom mittdörrar om de har en giltig biljett. Då behöver man inte visa upp sin biljett.

Avgångarna natten mellan torsdag och fredag 1.10

  • Från Elielplatsen 0.21, 0.51, 1.21 och 1.56
  • Från Dickursby 1.05, 1.35, 3.55 och 4.25

De tåg som ersätts med bussarna stannar huvudsakligen på spår 1 i Dickursby (med undantag av K-tåget från Helsingfors kl. 0.51 som avgår från spår 4 och K-tåget från Kervo kl. 1.04 som avgår från spår 6). I norra änden av plattformen finns en direkt gångförbindelse från spår 1 till bussarnas avgångsplattformar.

Hållplatserna längs rutten

Du kan också hitta hållplatserna för den ersättande trafiken på stationskartor. Stationskartorna hittar du på sidan Tidtabellerna och kartorna i utskrivbar form.

Tidtabellen och rutten för buss 699X finns i Reseplaneraren:

Buss 699X Helsingfors–Dickursby

Buss 699X Dickursby–Helsingfors