Hållplatserna Fallåker på Åbovägen flyttas 6.9 och 20.9

Fallåkers hållplatser på Åbovägen i Esbo flyttas ca 150 meter mot Jorv när de nya hållplatserna tas i bruk. Hållplatsen mot Esbo centrum flyttar 6.9 och hållplatsen mot Alberga 20.9

Grundförbättring av Åbovägen vid Esbo Bemböle är i slutskede. I samband med det här har det byggts nya Fallåkers stomlinjehållplatser. De ligger ungefär 150 meter österut (mot Jorv) från gamla hållplatser.

Nya hållplatsen mot Esbo centrum (E6312) tas i bruk måndag förmiddag 6.9. Nya hållplatsen mot Alberga (E6311) tas i bruk två veckor senare på måndag 20.9.

Stomlinje 200, linjerna 531, 542, 565, 566V, 582 och 582V samt nattlinje 235N använder hållplatserna.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä