Spårvagnshållplatser vid Idrottshuset fr.o.m. 4.10

Spårvägstrafiken återvänder till Helsingegatan efter sommarens avvikelser på måndag 4.10. Hållplatsen Idrottshuset mot Sörnäs (linjerna 1 och 8) och Olympiaterminalen (linje 3) finns permanent på Helsingegatan, framför finska Arbis. Nya hållplatsnumret är H0278.

Spårvägstrafiken återvänder till Helsingegatan efter sommarens avvikelser på måndag 4.10. Länk till ett skilt meddelande.

Då spårvägstrafiken återvänder till Helsingegatan på måndag 4.10 finns hållplatsen Idrottshuset mot Olympiaterminalen permanent på Helsingegatan, ungefär framför finska Arbis. Nya hållplatsnumret är H0278.

Linjer 1 till Kottby, 3 till Olympiaterminalen och 8 till Arabia använder nya hållplatsen.

Till den här hållplatsen som ligger mellan korsningen av Västra Brahegatan och Karlsgatan har sammanslagits tidigare hållplatser mot Sörnäs och Hagnäs som hette Idrottshuset och Karlsgatan.

Nya hållplatsarrangemanget underlättar byte från linje till an annan (till exempel från linje 3 från Mejlanshållet till linje 8 mot Sörnäs) när bytet kan ske vid samma hållplats. Samtidigt sparar man gatuutrymme när det inte behövs två perronger sida vid sida. På det sättet möjliggörs en bredare hållplatsperrong (bra ur tillgänglighetssynvinkel) och utrymme för cykelled och parkering osv. Dessutom blir spårvagnstrafiken en aning snabbare när hållplatser slås ihop på ett område där hållplatsnätet är tätt.

Hållplatserna mot Operan, Mejlans och Böle finns på gamla ställen.

Gatuarbeten vid Idrottshusets hållplatser är inte helt färdiga när trafiken börjar. Några gångförbindelser är tillfälliga och t.ex. alla regnkurar är ännu inte installerade.

En karta över hållplatserna vid korsningar av Helsingegatan, Västra Brahegatan och Karlsgatan

Kartta pysäkeistä 4.10. alkaen