Sprängningsarbeten vid Helsingfors centralstation nattetid fr.o.m. 27.9

Byggandet av Kajsatunneln påverkar användning av spåren 1–4 vid Helsingfors centralstation på kvällar och nattetid fr.o.m. måndag 27.9. Det utförs sprängningsarbeten tre gånger per dag, vilket påverkar gångförbindelserna vid stationen.

Byggandet av Kajsatunneln påverkar användning av spåren 1–4 vid Helsingfors centralstation på kvällar och nattetid fr.o.m. måndag 27.9. Det utförs sprängningsarbeten tre gånger per dag, vilket påverkar gångförbindelserna vid stationen.

Gångrutterna till spåren 1–4 avstängs tillfälligt vid varje sprängning för att säkra passagerartryggheten. Under sprängningsarbeten anländer tågen inte till spåren 1–4.

Sprängningsarbeten utförs på vardagar från måndag till fredag under följande tider:

  • 22.42 – 22.47             
  • 00.04 – 00.09 (om den ovan nämnda tiden inte är möjlig)
  • 01.40 – 01.50             
  • 04.45 – 04.55             

Information om sprängningsarbeten

  • Varje sprängning kommer att föregås av korta ljudsignaler.
  • Det finns guider på plats som ger anvisningar åt passagerarna.
  • För säkerhets skull är det viktigt att alla som rör sig i området följer guidarnas anvisningar.

Mer information om byggandet och resande under plattformsområde

Destia, entreprenören av Kajsatunneln, uppdaterar i sina kanaler aktuell information om hur byggandet fortlöper.