Tågen stannar inte i Korso och Savio natten mellan 5.–6.10 kl. 1.05–4.30

K- och T-tågen passerar stationerna Korso och Savio utan att stanna natten mellan tisdag och onsdag 5.–6.10 kl. 1.05–4.30 p.g.a. banarbeten. Tågförbindelserna ersätts med busslinje 973X som kör via mellanstationerna mellan Björkby–Kervo. Den som reser till/från Korso och Savio kan byta mellan tåg och buss i Björkby i stället för Räckhals eftersom busshållplatsen där ligger närmare stationen.

K- och T-tågen passerar stationerna Korso och Savio utan att stanna natten mellan tisdag och onsdag 5.–6.10 kl. 1.05–4.30 p.g.a. banarbeten.

Tågförbindelserna ersätts med busslinje 973X som kör via mellanstationerna mellan Björkby–Kervo.

Följande tåg stannar varken i Korso eller Savio

  • K-tågen: från Helsingfors kl. 0.51 och från Kervo kl. 4.04
  • T-tågen: från Helsingfors kl. 1.51 och från Riihimäki kl. 2.56 (avgår från Kervo kl. 3.32)


Buss 973X Björkby–Kervo

Den som reser till/från Korso och Savio kan byta mellan tåg och buss i Björkby i stället för Räckhals eftersom busshållplatsen där ligger närmare stationen. Gångrutten är också längre i Räckhals eftersom gångbron från stationen mot Ulrikastorget och Asolaleden, dvs. mot de ersättande hållplatserna, är avstängd fram till slutet av november p.g.a. arbeten. För tillfället måste man använda gångbron som ligger längre söderut.

Du kan stiga på ersättningsbussar genom mittdörrar om du har en giltig biljett. Då behöver du inte visa upp din biljett för föraren. Ombord på ersättningsbussar gäller samma biljetter som i tågen.

Avgångstiderna

Från Björkbyplattform 12

  • 1.24
  • 2.04
  • 2.24

Från Kervoplattform 12

  • 3.17
  • 3.37
  • 3.50

Bussens tidtabell och rutt i båda riktningar till alla mellanstationer ser du i Reseplaneraren:

Björkby–Kervo

Kervo–Björkby