A-, I- och P-tåg: trafiken är på väg att normaliseras

A-, I- och P-tåg: trafiken är på väg att normaliseras men förseningar och enstaka inställanden år möjliga på söndagkvällen 3.10.