Störningar i buss- och spårvagnstrafik på Mannerheimvägen 2.10 p.g.a. demonstration

En demonstration framför Riksdagshuset påverkar trafiken på Mannerheimvägen och i Helsingfors centrum lördagen den 2 oktober. Spårvagnarna och bussarna kan inte köra på Mannerheimvägen. Då kör spårvagns- och busstrafiken på undantagsrutter via Tölö.

Spårvagnslinjerna 4 och 10 kör undantagsrutten via Runebergsgatan och Arkadiagatan.

Bussarna 63, U280, U346 samt U453, U455, U456, U457, U459 och U465 kör till Kampens bussterminal via Tölö mellan Tullbommen–Kampen och buss U848 mellan Grejusgatan–Kampen.

De busslinjer som trafikerar Mannerheimvägen och har ändhållplats på Elielplatsen kör som vanligt.

Också andra förseningar och störningar kan förekomma i kollektivtrafiken i Helsingfors centrum under demonstrationen. Vi uppdaterar denna sida med information om möjliga undantagsrutter och störningar.

Beakta att demonstrationen kan förorsaka plötsliga ändringar i planerade rutter som inte kan uppdateras i alla system i realtid. Därför lönar det sig att reservera mer tid än vanligt för resor i Helsingfors centrum i fall att demonstrationen ordnas som planerat.