Hållplatsen Sandudd (H1269) på Sanduddsgatan flyttas 13.10

Hållplatsen Sandudd (H1269) flyttas på onsdag 13.10 ca 100 m mot Kampen.

Hållplatsen Sandudd (H1269) på Sanduddsgatan flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge på onsdag 13.10 dvs. ca 100 m mot Kampen.

Hållplatsen har varit på ett tillfälligt läge fr.o.m. början av juni. Hållplatsen används av linje 24 i riktning mot Fölisön.